Barok – test

Sprawdzian z baroku - barok test z odpowiedziami

Zbyt wcześnie na test? Tutaj znajdziesz materiały do nauki o baroku:

Przykładowy sprawdzian z baroku z odpowiedziami

 1. Co oznacza nazwa barocco, z której pochodzi nazwa epoki?
 2. Jakie wydarzenie uznaje się za początek epoki baroku w Polsce?
 3. Wstąpienie na tron jakiego króla zakończyło polski barok?
 4. Do jakiej epoki w pewnej części nawiązywał barok?
 5. Filozofii jakiej epoki przeciwstawili się ludzie baroku?
 6. Dlaczego barok uznaje się za epokę przeciwieństw?
 7. Jak nazywa się motyw w sztuce baroku, pokazujący nietrwałość?
 8. Na czym polegała kontrreformacja?
 9. Podaj trzy cechy stereotypowego szlachcica tamtych czasów.
 10. Za kogo uważała się polska szlachta z czasów baroku?
 11. Podaj trzy cechy stylu w sztuce rokoko.
 12. Podkreśl cztery cechy malarstwa tej epoki:
  • mimesis, sceny mistyczne, inspiracje mitologiczne, światłocień, łuki i linie krzywe, symetria, operowanie prostą paletą barw, kształty geometryczne.
 13. Podaj nazwiska dwóch barokowych malarzy.
 14. Podaj nazwisko polskiego pisarza, który w swoich dziełach reprezentował marinizm.
 15. Jakiego nurtu literackiego był przedstawicielem Mikołaj Sęp Szarzyński?
 16. Podaj nazwiska trzech wybitnych kompozytorów tej epoki.
 17. Podkreśl tematy, jakie podejmowano w barokowej sztuce:
  • piękno przyrody
  • nauka
  • przemijanie
  • rozdarcie
  • doznania religijne
  • technika
  • indywidualizm
 18. Kto jest autorem wiersza „Niestatek”?
 19. Podaj nazwę jednego utwory napisanego przez Moliera.
 20. Z jakiego kraju pochodził Molier?

By poznać odpowiedzi, przejdź do strony nr 2 ↓↓↓