Młoda Polska – test

Odpowiedzi

 1. Nazwa Młoda Polska wywodzi się z cyklu artykułów Artura Górskiego.
 2. Młodą Polskę nazywano również modernizmem.
 3. Nazwa fin de siècle oznacza schyłek wieku, cywilizację chylącą się ku upadkowi.
 4. Młoda Polska bywa nazywana neoromantyzmem, ponieważ w dużej mierze czerpała inspiracje z romantyzmu.
 5. Początki Młodej Polski przypadają na lata 1890-1895, w których pojawiła się nowa generacja artystów.
 6. Młoda Polska kończy się wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku.
 7. Prąd literacki prezentujący pesymistyczną postawę człowieka względem świata spowodowaną zbliżającym się końcem wieku nazywamy dekadentyzmem.
 8. Młodopolscy artyści nazywali filistrami zwykłych ludzi, których uważali za osoby o ograniczonych horyzontach.
 9. Bohema była to młodopolska cyganeria, czyli grupa artystów o podobnych poglądach, odstająca od ogółu społeczeństwa.
 10. Filozofowie okresu modernizmy to Artur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche oraz Henri Bergson.
 11. O jakie style w sztuce chodzi?
  • Utrwalenie ulotnych chwil, wrażeń, momentów. Skupienie się na świetle i kolorze, zatarcie konturów, odrealnienie obrazów – impresjonizm
  • Przedstawianie tego, co niewyrażalne. Nawiązania do mitologii, Biblii, własnej wyobraźni, wizji sennych – symbolizm
  • Dbanie o dekoracyjność obrazu, dramatyzm, rezygnacja z mimesis i zabawa kolorami – postimpresjonizm
  • Łączenie elementów architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła zgodnie z zasadą jedności sztuk – secesja
 12. Chłopomania była fascynacją młodopolskiej inteligencji wsią i folklorem.
 13. Jednym z najważniejszych młodopolskich utworów jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
 14. Przedstawicielem impresjonizmu w poezji jest Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Napisał m. in. „Melodię mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)”.
 15. Nagrodę Nobla otrzymał Władysław Reymont za powieść „Chłopi”.
 16. Utwory Stefana Żeromskiego to między innymi: „Ludzie bezdomni”, „Syzyfowe prace” i „Siłaczka”.
 17. Młodopolscy poeci to między innymi Jan Kasprowicz, Leopold Staff i Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

Potrzebujesz szybkiej powtórki z Młodej Polski? Obejrzyj poniższy film: