Problemy ze zwrotami ubrać, rozebrać, włożyć i założyć

Wielu z nas często mówi potocznie ubrałem kurtkę czy rozbierz płaszcz, nie zdając sobie sprawy, że popełnia błąd językowy. Dotyczy to szczególnie południa naszego kraju, gdyż zwroty te są małopolskimi regionalizmami powstałymi prawdopodobnie w czasie zaborów pod wpływem języka niemieckiego.

Tymczasem, stosując się do reguł ogólnej polszczyzny, powinniśmy powiedzieć ubrałem się w kurtkę bądź rozbierz się z płaszcza. Słownik języka polskiego podaje następujące definicje:

 • ubierać:
  • włożyć na kogoś lub na coś ubranie
  • kupić lub uszyć komuś ubranie
 • ubrać się:
  • włożyć na siebie ubranie
  • kupić sobie ubranie lub kazać sobie je uszyć
  • kupować albo szyć ubranie dla siebie
  • nosić ubranie w jakiś sposób
 • rozbierać:
  • zdjąć z kogoś ubranie
 • rozebrać się:
  • zdjąć z siebie ubranie
Ubierać czy ubierać się? Ubrać, włożyć, założyć - regionalizmy i właściwe formy

Musimy więc pamiętać, że jeśli używamy czasowników ubierać i rozbierać w formie zwrotnej, zawsze powinniśmy dodać zaimek się:

 • Poczekaj, bo właśnie się ubieram.
 • Artyści zazwyczaj ubierają się kolorowo.
 • Proszę, rozbierz się z kurtki.

Istnieją jeszcze dwa czasowniki, którymi możemy zastąpić słowo ubierać się. Całkowicie poprawną formą będzie użycie wyrazów włożyć i zdjąć, np. zdjęła spodnie i włożyła piżamę. Natomiast formą nadal traktowaną przez niektóre słowniki jako błąd, lecz coraz częściej używaną i dopuszczalną w potocznej polszczyźnie, jest czasownik założyć: założyłam kostium, założył płaszcz.