Co to jest sylaba?

Sylaba to część wyrazu, której ośrodkiem jest samogłoska. W każdej sylabie może być tylko jedna samogłoska:

  • do – ma – tor
  • ka – wa – ler
  • mi – nu – ta

Jeśli jednak zdarzy się, że w sylabie znajdują się dwie samogłoski, to najpewniej tą drugą będzie „i”. W takiej sytuacji samogłoskę „i” traktujemy jak zmiękczenie:

mi – mi – ka
si – ni – ca
mi – li – metr
„I” jest jedyną samogłoską w sylabie,
jest zatem pełnoprawną samogłoską
i ośrodkiem tej sylaby.
mie – nie
sie – mię
nie – bie – skie
„I” nie jest jedyną samogłoską w sylabie,
pełni więc tylko funkcję zmiękczenia.
Ośrodkiem sylaby jest inna samogłoska.
Funkcje samogłoski i

Bardzo ciekawą sytuacją jest, kiedy mamy obok siebie dwie różne samogłoski i trudno zdecydować, czy znajdują się one w jednej sylabie, czy też tworzą dwie osobne zgłoski. PRzykładem może być słowo „neutralny”. Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak podzielić to słowo na sylaby, nie mają sami językoznawcy:

Podział na sylaby wyrazu neutralny