Pożar – zasady zachowania się

W przypadku pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
Należy zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, a następnie wezwać straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:

 • Wybrać numer alarmowy straży pożarnej 998.
 • Po zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podać:
  • swoje imię i nazwisko,
  • numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  • adres i nazwę obiektu,
  • co się pali, na którym piętrze,
  • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 • Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Po poinformowaniu straży pożarnej należy przystąpić (jesli to możliwe i bezpieczne) do gaszenia pożaru i w miarę możliwości pomóc osobom zagrożonym. Należy czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki.

Zasady zachowania się w czasie pożaru

Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków. Należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuować ludzi i mienie?

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji służą korytarze – poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe – pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo – gaśniczą.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

 • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

Materiał opracował:
bryg. mgr inż. Dariusz Mucha
Zakład Ratowniczo-Gaśniczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie