Środki stylistyczne (składnia)

Składniowe środki stylistyczne np. powtórzenie, anafora, epifora, apostrofa, pytanie retoryczne, porównanie

Środki stylistyczne z zakresu składni

Składniowe środki artystyczne dotyczą składni, czyli tego, jak ułożone są słowa i zdania. Zwykle mają na celu zwrócenie uwagi na jakąś część wypowiedzi, podkreślenie pewnej myśli, skłonienie do refleksji bądź wyrażenie emocji.

Składniowe środki stylistyczne – przykłady

 • Powtórzenie – użycie tego samego wyrazu albo zespołu wyrazów kilka razy. Służy podkreśleniu treści.
  • „Wsi spokojna, wsi wesoła”
  • „Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni”
 • Anafora – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów lub segmentów wypowiedzi.
  • „Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj.
   Szybko, szybko, stygnie kawa!
   Szybko, zęby myj i ręce!”
 • Epifora – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych wersów lub segmentów wypowiedzi.
  • „Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko”
 • Pytanie retoryczne – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Zadane, by zmusić czytelnika do przemyśleń na dany temat.
  • „Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy,
   Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?”
 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, idei, bóstwa lub zjawiska. Służy wywołaniu silniejszego wrażenia na odbiorcy. Najczęściej stosowana jest w uroczystych utworach poetyckich i modlitwach.
  • „Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
   Mojej najmilszej cory!”
  • „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”
 • Porównanie – wskazanie na podobieństwo jednego zjawiska do drugiego. Jest to zestawienie dwóch członów za pomocą spójników: jak, jakby, jakoby, niby, niczym, na kształt, podobny.
  • „I, jak płacz, słychać kroki w pokoju samotnym”
  • „I równie jak grad sypie się (…) na łan żyta, tak gęsto się sypały ciosy okrutne i biły miecze”
 • Porównanie homeryckie – takie porównanie, w którym jeden z członów jest bardzo rozbudowany, stanowi wręcz samodzielną całość.
  • Jako oliwka mała pod wysokim sadem
   Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem,
   Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
   Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc:
   Tę jesli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy
   Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,
   Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej,
   Upada przed nogami matki ulubionej –
   Takci się mej namilszej Orszuli dostało.
 • Antyteza – takie zestawienie dwóch przeciwstawnych elementów, by uzyskać nowe znaczenie i wiekszą ekspresję.
  • „Bóg się rodzi, moc truchleje”
  • „Ty nic nie czujesz, ja cierpię srodze”
 • Inwersja – świadoma zmiana szyku wyrazów na taki, który nie jest stosowany w potocznym języku.
  • „Twojego Dafnis brzegu stojąc podle,
   Cudnej się we szkle przygląda urodzie”
 • Wykrzyknienie – wprowadzone do utworu zdanie wykrzyknikowe, służące podkreśleniu emocji.
  • „Nagle zerknął do lusterka…
   Nie chce wierzyć… Znowu zerka.
   Znalazł! Są! Okazało się,
   Że je ma na własnym nosie.

Zobacz też: