Zaproszenie i dedykacja

Jak napisać zaproszenie?

Pisząc zaproszenie, należy pamiętać o zamieszczeniu kilku podstawowych informacji:

  • kto zaprasza,
  • kogo zaprasza (zwroty do adresata oraz określenia nazywające grupę ludzi – jeśli do nich kierujemy zaproszenie) zapisujemy wielkimi literami, np. mam zaszczyt zaprosić Cię, zaprasza Wszystkich Mieszkańców Miasta,
  • na co zaprasza,
  • gdzie (dokładne wskazanie miejsca wraz z ulicą i numerem, chyba że chodzi o miejsce powszechnie znane, np. rynek Pszczyny, Stadion Narodowy),
  • kiedy – wskazanie godziny rozpoczęcia lub czasu trwania imprezy,
  • dwukrotne zastosowanie formy zapraszającej, np. nagłówek „Zaproszenie” oraz zwrot: „Liczę na Twoje przybycie”.

Przykładowe zaproszenie

jak napisac zaproszenie przyklad

zaproszenie przyklad jak pisac

Jak napisać dedykację?

Dedykacja, którą zamieszczają np. autorzy książek, mogą być krótkie i rządzić się swoimi prawami („Dla mamy”, „Mojemu ukochanemu” itp.). Jednak gdy uczniowi przychodzi napisać dedykację, musi on zamieścić pięć informacji:

  • kto dedykuje dzieło (może to być podpis),
  • komu poświęca dzieło – konkretne wskazanie odbiorcy,
  • z jakiej okazji,
  • miejscowość i data.

Przykładowa dedykacja

dedykacja jak napisac przyklad

jak napisac dedykacje przyklad