Rozprawka z hipotezą

Jak napisać rozprawkę z hipotezą?

Ogólne informacje o pisaniu rozprawki znajdziesz tutaj. Przy pisaniu rozprawki z hipotezą zawsze należy najpierw zaplanować wypowiedź. Jeśli tematem będzie Czy zazdrość może prowadzić do zbrodni? muszę rozważyć temat (za i przeciw), więc konieczna jest rozprawka z hipotezą. Muszę pamiętać o tym, by wstęp i zakończenie były co najmniej dwuzdaniowe, oraz by nie stosować pytań retorycznych.

Słownictwo do rozprawki

Wprowadzenie hipotezyPostaram się rozważyć, czy…
Zastanowię się nad tym, czy…
Postaram się rozwiązać problem…
Podkreślanie kolejności
argumentacji
Przede wszystkim…
Zacznę od…
Po pierwsze…
Z kolei przejdę do…
Następnie należy wspomnieć o…
Na koniec…
Wprowadzenie kontrargumentuZ drugiej strony…
Z kolei na niekorzyść … przemawia to, że…
Jeśli jednak spojrzymy na fakt, że…
Istnieje również druga strona medalu:…
Wprowadzanie
przykładu
Dobrym przykładem może być…
Świetnie ilustruje to…
Sytuacja taka ukazana została w…
Udowodnienie tezyPodsumowując moje rozważania, stwierdzam, że…
Na zakończenie z całym przekonaniem stwierdzam, że…
Podsumowując, sądzę, że…
Z moich rozważań wynika, że…
W świetle przytoczonych argumentów uważam, że…
Rozprawka z hipotezą – potrzebne słownictwo

Plan rozprawki z hipotezą

Wstęp

 • Prezentuję hipotezę. Może być ona sformułowana w następujący sposób:
  • Należy rozważyć, czy zazdrość może prowadzić do zbrodni. 
  • Można się zastanawiać, czy zazdrość może prowadzić do zbrodni.
  • Zazdrość przypuszczalnie prowadzi do zbrodni.
 • Rozwijam w kilku zdaniach wstęp i hipotezę:
  • zazdrość to silne uczucie,
  • jednych motywuje, innych niszczy,
  • zazdrość jako uczucie destrukcyjne.

Rozwinięcie – argumenty i kontrargumenty

 • Wybieram kilka argumentów (ogólnych dowodów ZA).
 • Każdy argument rozwijam w kolejnych zdaniach.
 • Do każdego argumentu podaję przykład (z literatury, historii, filmu, życia itp.).
 • Wybieram kilka kontrargumentów (ogólnych dowodów PRZECIW).
 • Każdy kontrargument rozwijam w kolejnych zdaniach.
 • Do każdego kontrargumentu podaję konkretny przykład (np. z literatury, historii, filmu, życia itp.).
 • Każdą taką część zapisuję od nowej linii lub nowego akapitu.
ArgumentRozwinięcie
argumentu
Przykład
Argument 1:
Bardzo silna zazdrość jest charakterystyczna dla pewnego typu osób
dwa typy ludzi,
dobre serce – brak destrukcyjnej zawiści,
zły charakter – zazdrość powoduje destrukcję,
zbrodnia jako efekt
„Balladyna” Juliusza Słowackiego
(przykład z literatury)
Argument 2:
Zazdrość powoduje zaślepienie i „wyłącza” logiczne myślenie
zbrodnie w afekcie,
chęć odwetu
Anna Boleyn jako ofiara zazdrości angielskiego króla Henryka VIII
(przykład z historii)
Kontrargument:
Zazdrość może stanowić motywację do pracy
wzbogacenie siebie,
praca, efekty
„Lalka” Bolesława Prusa (przykład z literatury)
Argumenty i kontrargumenty z przykładami

Zakończenie

 • Podsumowuję rozważania (ale nie powtarzam ich słowo w słowo!).
 • Ważne! Z HIPOTEZY WYPROWADZAM TEZĘ – to jest wynik mojego rozumowania.
 • Formułuję kilka zdań – nie jedno!

Wzorcowa rozprawka z hipotezą

wprowadzenie do tematu
sformułowanie hipotezy/wyprowadzenie tezy

podkreślanie kolejności wypowiedzi
sformułowanie argumentu
podanie przykładu
podsumowanie rozważań

Czy zazdrość może prowadzić do zbrodni?

      Zazdrość jest uczuciem, które w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy każdemu człowiekowi. Dla niektórych stanowi impuls do podjęcia wysiłku, by osiągnąć to, czego zazdroszczą. Dla innych zaś stanowi destrukcyjne uczucie, które uwidacznia ich najgorsze cechy. W swojej rozprawce postaram się rozważyć, czy zazdrość może prowadzić do zbrodni.

        Po pierwsze wszechogarniająca, bardzo silna zazdrość bywa cechą osób skłonnych do agresji. Człowiek życzliwy dla innych, kochający siebie samego i otoczenie nie czuje nienawiści do innych, gdy sam czegoś nie posiada. Problem ten porusza Juliusz Słowacki w tragedii „Balladyna”. Tytułowa bohaterka, dla której nie liczy się nic oprócz pozycji i władzy, zazdrości siostrze, że nazbierała dzban malin i jest przez to bliska poślubienia księcia Kirkora. By temu zapobiec, kobieta zabija Alinę. Tragedia pokazuje, jak uczucie chorobliwej zazdrości może wpływać na ludzi.

        Następnie przejdę do tego, że uczucie to często zaślepia i sprawia, że ludzie nie myślą racjonalnie. Czasem słyszymy o czynach, które popełnione zostały w  afekcie, czyli stanie wyłączenia logicznego myślenia. W szesnastowiecznej Anglii król Henryk VIII Tudor, usłyszawszy plotki o licznych romansach swej żony Anny Boleyn, uwierzył w nie i zdecydował się ukarać kobietę, skazując ją na ścięcie. Później prawdopodobnie żałował swojej decyzji. Niektóre źródła mówią, że jego ostatnie słowa brzmiały: Anna Boleyn. Zazdrość więc sprawiła, że król pochopnie podjął decyzję o dekapitacji kobiety.

        Z drugiej strony zdarza się, że efektem zazdrości bywa motywacja do pracy i własnego rozwoju, co skutkuje wytężonym wysiłkiem, szybko przynoszącym oczekiwane efekty. Przykładem może być postać Stanisława Wokulskiego z powieści „Lalka” Bolesława Prusa. Urodził się w ubogiej rodzinie i wcześnie zaczął pracę jako subiekt. Zapragnął, tak jak jego chlebodawca, osiągnąć coś w życiu. Skończył studia, a dzięki głowie do interesów szybko zdobył majątek. Dodatkowo część swojego majątku poświęcił na pomoc robotnikom, chorym i ubogim. Jak widać, uczucie to nie zniszczyło Wokulskiego, stało się natomiast jego motywacją. W takiej sytuacji jednak mamy zazdrość bez odcienia zawiści, pozbawioną niechęci do osób, których spotkało w życiu powodzenie.

           Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że zazdrość może prowadzić do zbrodni. Niektórzy ludzie dobrze radzą sobie z tym uczuciem – staje się ono dla nich motywacją do cięższej pracy. Jednak gdy jest wyjątkowo silne, może być impulsem do niszczenia, a nawet do zbrodni.

Zobacz też: